• 0727-16 86 96
  • peter@megaskara.se

Sommarkvällar i Skara – folkfest och succé

Är det en ny tradition som sett dagens ljus?

Det har knappast undgått någon att det har varit sommarkvällar i Skara i år. Tanken att anordna ett evenemang som en mix med något för alla har synbarligen gått hem hos skaraborna. Konceptet med ett stort gratisevenemang med kringaktiviteter som tivoli, mattält och kvällsöppna krogar har visat sig mycket framgångsrikt. Folk handlar i butiker och går på restaurang både före och efter. Och stadskärnan blir ett enda stort vardagsrum.

  • Vi har visat att det går att skapa folkfester. Det är så fantastiskt när vi gör det här tillsammans, säger kommunikationschef Peter Blom.

Inget ensamjobb

Bakom satsningen ligger ett gediget samarbete mellan många olika aktörer. Evenemanget hålls ihop av centrumföreningen MEGA. Föreningen representerar kommun och näringsliv, där kommunen utgör den största medlemmen. Samarbetet med kommunen har stärkts ytterligare i samband med sommarkvällarna i Skara, både vad gäller närvaro under evenemanget och ökad finansiering.

För särskilda evenemang som sommarkvällar lägger aktörerna i MEGA in mer pengar för att skapa bra och gratis evenemang för skaraborna. Kommun och näringsliv har i sommar bidragit med en betydande finansiering och även en hel del praktiskt arbete inför evenemangen. Och satsningen har gett resultat. Inte minst krögarna har märkt av ett ökat antal gäster under sommarkvällarna.

  • Det är en puls i staden, och det gör att det blir en väldigt trevlig stämning, säger Anna Engesvik, som ingår i evenemangsgruppen i kommunen.

Nu är det evenemangsgruppens uppgift att utvärdera arrangemanget och ta beslut om fortsättningen. Viljan och samarbetet finns, och det faktum att Skaraborna tog denna sommar till sitt hjärta kan vara avgörande för fortsättningen.