• 0727-16 86 96
  • peter.gustavsson@skara.se

E – Etablering

I stadskärnan finns ett fåtal lediga affärslokaler. Tillsammans med fastighetsägare arbetar MEGA för att fylla dem med bra verksamheter som berikar och förstärker stadskärnans attraktionskraft. I Skara har vi ett gyllene läge – inom bara några mils omkrets bor 225 000 människor!

MEGA:s mål inom etablering är

Primära mål

  • Att fylla lediga butikslokaler i stadskärnan.
  • Att utveckla arbetet inom etableringsgruppen
  • Att verka för en modern centrumplanering

Sekundära mål

  • Att MEGA verkar för att Skara blir ännu mer etableringsvänlig som stad.
  • Att mixen av butiker breddas så Skara handelsmässigt breddar sin shoppingmålgrupp.

Vision

  • Att Skara skall vara attraktiv som etableringsort för företag i hela Sverige.

Se utbudet av lokaler på Skara kommuns hemsida!

Beställ MEGA’s etableringsmapp

Maila till peter.gustavsson@skara.se mailto: peter.gustavsson@skara.se