• 0727-16 86 96
  • peter@megaskara.se

G – Gestaltning

MEGA arbetar med gestaltningsfrågor på det sättet att vi är en organisation som ska försöka påverka i första hand plan- och byggenheten inom Skara kommun att ta beslut som verkar för en vackrare stad och handelsfrämjande projekt.

MEGA:s mål inom gestaltning är

  • Att arbeta för att Skaras infarter blir mer inbjudande.
  • Att få upp mer julbelysning på Skaras gator och torg
  • Att hålla en löpande dialog med plan- och byggenheten i Skara kommun i gestaltningsfrågor.

Sekundära mål

  • Att Skaras gator och torg blir naturliga mötesplatser för Skaras medborgare

Vision

  • Att Skara ska bli ett föredöme hur man kan gestalta en småstad med starka identitetsbärare.