M – Marknadsföring

MEGA:s mål inom marknadsföring

Primära mål

  • Att personligen vara aktiv under arrangemang för att marknadsföra handeln i Skara
  • Att det genomförs gemensamma marknadsföringsåtgärder med redan stora aktörer i Skara kommun. Exempelvis Skara Sommarland och Axevallatravet.
  • Att öka MEGAs närvaro på sociala medier
  • Öka medvetenheten och presentera korrekt information om handel och övrigt näringsliv i Skara

Sekundära

  • Att öka medvetenheten om Skara såväl lokalt, regionalt och på riksnivå.
  • Att få Skaras medborgare mer stolta och bry sig om sin stad i en större utsträckning
  • Att få fler besökare till evenemang som anordnas i Skara kommun

Vision

  • Att MEGA ska vara ledande i arbetet med modern marknadsföring i regionen.

Återkommande insatser:
Megas huvudsakliga marknadsföringsaktiviteter utförs främst vid evenemang där MEGA är arrangör, dock utför i samarbete med olika aktörer marknadsföringsaktiviteter vid större arrangemang och i turisttäta besöksområden.