Vi är MEGA!

I Skara finns så mycket att bygga på! Den tusenåriga staden har alltid varit en mötesplats, känd för de flesta svenskar. Här finns ett koncentrat av livets goda: musik, mat, kultur och historia i en omfattning som vida överstiger vad man kan förvänta sig i en stad av Skaras storlek. Vi som är medlemmar i MEGA vill jobba för stadskärnans utveckling och det är en uppgift vi bara kan lösa tillsammans! Fastighetsägare, butiksinnehavare, näringslivsorganisationer, kommun, utvecklingsbolag och övriga näringar, alla samverkar vi för att göra Skara till en ännu bättre plats.

Bli medlem i MEGA

80 medlemmar (januari 2018) inom följande kategorier: kommun, fastighetsägare, handel, övrig servicenäring, privatpersoner.

Gilla Julstaden Skara på Facebook!