• 0727-16 86 96
  • peter.gustavsson@skara.se

Kallelse till extrastämma

Den 8 oktober hålls en extrastämma för MEGA:s medlemmar. Stämman börjar kl. 09:30 och är i Skara kommuns lokaler på Stortorget 2 i Skara.

Konferensrummet heter Styrhytten och ligger en trappa ner från entréplan. Vid behov av hiss så finns detta till höger om trappan ner. Tryck på 1 i hissen för att komma till receptionen så hjälper personalen där till med att ordna så att hissen går till källarplan (K).