• 0727-16 86 96
  • peter@megaskara.se

Om MEGA

 Syfte och mål

Att utveckla Skara centrum till att bli en attraktiv mötesplats för konsumenter, handel och besökare.
Att ta tillvara medlemmarnas intressen genom information, marknadsföring, aktivitetsdagar, driva projektledning och ge annan service.

Läs om MEGA:s mål om marknadsföring, etablering, gestaltning och aktiviteter!

Stadgar

MEGA stadgar

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av Matz Kindmalm (ordförande), Peter Blom (Skara kommun), Anna Sundbom (Skara kommun), Carl Danielson (Fastighetsägarna), Charlotta Lidberg (Skara Handel), Tony Grahn (Skara Handel), Bert Karlsson (övriga näringar). Ersättare:  Marie Wennerholm (Skara kommun), Marianne Blank (Fastighetsägarna), Ingrid Ullberg (Fastighetsägarna).

Sammanträdesdagar 2017

31 januari 08:00-10.00 Styrelsemöte
21 februari 17:00-18.00 Styrelsemöte
21 februari 18.30-20:30 Föreningsstämma
21 februari 20:30-21:00 Konstituerande sammanträde
  4 april 08.00-10.00 Styrelsemöte
 23 maj 08.00-10.00 Styrelsemöte
 22 augusti 08.00-10.00 Styrelsemöte
10 oktober 08.00-10.00 Styrelsemöte
5 december 08.00-10.00 Styrelsemöte

MEGA:s medlemmar

Läs mer om oss! 

Bli medlem

Alla medlemmar betalar en serviceavgift till MEGA. 
Avgiften för företag fastställs av styrelsen. Avgiften för privatpersoner är 100:-.

Klicka här för att registrera ditt medlemskap