Om MEGA

 Syfte och mål

Att utveckla Skara centrum till att bli en attraktiv mötesplats för konsumenter, handel och besökare.
Att ta tillvara medlemmarnas intressen genom information, marknadsföring, aktivitetsdagar, driva projektledning och ge annan service.

Läs om MEGA:s mål om marknadsföring, etablering, gestaltning och aktiviteter!

Stadgar

MEGA stadgar

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av Anna Sundbom (ordförande), Anna Engesvik (Skara Handel), Maria Johansson (Skara Handel), Carl Danielson (Fastighetsägarna), Marianne Blank (Fastighetsägarna), Ylva Pettersson (Skara kommun), Helena Johansson (Övrig servicenäring), Jessica Palm (Övrig Servicenäring).
Ersättare: Jonas Persson Ahlén (Skara Handel), Helena Nyman Friberg (Fastighetsägarna), Gustaf Olsson (Skara kommun)

MEGA:s medlemmar

Läs mer om oss! 

Bli medlem

Alla medlemmar betalar en serviceavgift till MEGA. 
Avgiften för företag fastställs av styrelsen. Avgiften för privatpersoner är 100:-.

Klicka här för att registrera ditt medlemskap